Wicked (Tokyo production/SHIKI Theatre Company)

Principals (in order of apperance)
Original Cast (2007/06/17) Final Cast (2009/09/06)
Glinda NUMAO Miyuki NUMAO Miyuki
Elphaba's Father SHIRAKURA Kazunari SHIRAKURA Kazunari
Elphaba's Mother MAO Akane MAO Akane
the Midwife ENDO Tamaki MASUYAMA Miho
Elphaba HAMADA Megumi EBATA Masae
Nessarose OGAI Mayumi YAMAMOTO Takae
Boq KANETA Masahiko KANETA Masahiko
Madame Morrible MORI Izumi YAEZAWA Mami
Dr. Dillamond TAKEMI Ryoma MAEDA Teiichiro
Fiyero LI Tao KITAZAWA Yusuke
the Ozian Official SHIRAKURA Kazunari SHIRAKURA Kazuranri
the Wizard of Oz MATSUSHITA Takeshi IINO Osami
Chistery NAGANO Akihiko MATSO AtsushiDebut History
2007 AUG 28 OKAMOTO Takao as Dr. Dillamond
SEP 7 KURIHARA Hideo as the Wizard of Oz
NOV 9 YAMAMOTO Takae as Nessarose
21 HIGUCHI Asami as Elphaba
23 TAKE Yuko as Madame Morrible
2008 JAN 19 TOMADA Asako as Glinda
ITO Ryosuke as Boq
25 KAMIKAWA Kazuya as Chistery
FEB 19 IINO Osami as the Wizard of Oz
MAR 6 SAI Tamami as Glinda
KITAZAWA Yusuke as Fiyero
NAGAKI Ai as Elphaba's Mother
18 MAEDA Teiichiro as Dr. Dillamond
25 MASUYAMA Miho as the Midwife
APR 9 YAMADA Shingo as Elphaba's Father/the Ozian Offcial
29 MATSUMOTO Masako as the Midwife
MAY 16 IMAI Minori as Elphaba
JUN 5 TORIHARA Yukimi as Nessarose
JUL 2 SAITO Shun'ichiro as Chistery
AUG 12 NAGASHIMA Sachi as Elphaba's Mother
SEP 20 KINOUCHI Yukina as Elphaba's Mother
OCT 11 TANGE Hiroki as Chistery
DEC 6 SATO Chizuru as the Midwife
12 SAITO Yuzuru as Dr. Dillamond
26 YAEZAWA Mami as Madame Morrible
2009 MAR 4 OGASA Maki as Nessarose
19 NARITA Kurando as Chistery
APR 16 SAKAMOTO Go as Elphaba's Father/the Ozian Offcial
28 EBATA Masae as Elphaba
29 MATSUO Atsushi as Chistery
JUN 24 HANEDA Mimi as the Midwife
JUL 16 NARASAKA Junki as Elphaba's Father/the Ozian Offcial
AUG 8 KIMURA Hanayo as Glinda
SEP 1 HANAZAWA Tsubasa as Chistery

日本語(Japanese)